- -
UPV
UPVX
-

PREGUNTES FREQÜENTS

En aquest document trobareu una llista de les preguntes i respostes més freqüents.


General

Què és UPV[X]?

UPV[X] és la plataforma MOOC de la Universitat Politècnica de València. En UPV[X] trobareu cursos elaborats pel claustre de professors de la Universitat, les especialitats dels quals abasten un gran nombre d’àrees. Per a elaborar els continguts d’aquests cursos s’utilitza la tecnologia Polimèdia.

Què és un MOOC?

MOOC són les sigles en anglès de massive online open course, en valencià, cursos en línia massius i oberts. És una modalitat educativa que es caracteritza per ser oberta i gratuïta i perquè està dissenyada sobre una plataforma educativa en Internet que permet l’accés massiu als cursos, amb la finalitat d’estendre els coneixements universitaris a un públic més ampli.

No sóc membre de la UPV, puc fer un curs d’UPV[X]?

Pel seu caràcter obert, els MOOC de la UPV s’adrecen a qualsevol persona amb accés a Internet, indiferentment de si és membre de la UPV o no.

Què és POLIMÈDIA?

POLIMÈDIA és una tecnologia creada a la UPV per a l’elaboració de continguts audiovisuals de qualitat de forma ràpida i amb un baix cost de producció.

Com funcionen els cursos d’UPV[X]?

L’estructura dels cursos consisteix fonamentalment en una sèrie de vídeos em què s’expliquen els conceptes bàsics, segmentats de manera que siga possible consultar cada concepte tantes vegades com l’alumne necessite; una sèrie d’exercicis intercalats amb els vídeos que permeten a l’alumne consolidar el que ha après; uns exàmens després de cada unitat per a comprovar la progressió de l’alumne; un examen final de verificació i, finalment, un fòrum de suport en el qual els alumnes poden intercanviar dubtes i coneixements amb la resta d’alumnes i els professors.


Estudiants

Quan comença cada curs?

UPV[X] llança periòdicament noves edicions dels seus cursos. Els cursos que ja estan en la plataforma normalment romanen oberts després d’acabar l’edició, i els resultats de l’alumne s’hi guarden. L’única particularitat és que no hi haurà suport dels professors en els fòrums i que no es té accés a l’examen final i a la credencial digital. Podeu seguir fent el curs tranquil•lament i fer l’examen quan el tornem a obrir en una edició posterior, per a obtenir així la vostra credencial.
En els casos en què es tanque el curs en acabar l’edició, ho avisarem amb antelació.

Quants cursos puc fer?

En principi un alumne es pot inscriure a tants cursos com vulga, encara que cal preveure que cada curs, en funció del seu contingut, pot exigir entre 2 i 5 hores setmanals de dedicació, aproximadament.

Quant dura un curs d’UPV[X]?

La durada dels cursos UPV[X] és variable. Actualment n’hi ha des de 3 setmanes fins a 12, però aquests períodes poden canviar.

Hi ha terminis en cada curs?

És recomanable que l’alumne seguisca el curs en les dates previstes per a cada edició, de manera que puga compartir el procés d’aprenentatge amb la resta dels alumnes, però no és obligatori. En els cursos de nova creació, el material s’obri a mesura que avança el curs.
En alguns casos determinats, el curs es tancarà en acabar l’edició, de la qual cosa avisarem amb antelació.

Quin és el material disponible en un curs d’UPV[X]?

Cada curs disposa d’una sèrie de vídeos en què s’expliquen conceptes bàsics, vídeos que, generalment, van acompanyats d’un document de suport i intercalats amb preguntes tipus test de reforç. Al final de cada unitat i en acabar el curs, es realitza un examen per a avaluar que l’alumne ha adquirit els coneixements que pretén transmetre el curs.

Quins són els requisits per a superar un curs?

Es considera que un alumne ha superat un curs quan obté el 70% de la nota requerida en els exàmens (el pes de cada examen en la nota final varia segons el curs i es pot consultar en l’apartat perfil).

Com m’inscric en un curs?

Accediu a la pàgina del curs i premeu el botó registre. Per a inscriure-us, necessiteu un compte Google i la contrasenya (si no teniu compte amb Google, cal crear-ne un; no cal que el compte s’associe a un correu de Gmail, podeu enllaçar un compte de Google al vostre correu habitual).


Acreditacions

Què és una credencial?

En cas de superar el curs, la UPV expedeix una credencial sense valor acadèmic en la qual s’especifica que l’alumne ha realitzat el curs i l’ha superat. Aquesta credencial inclou un enllaç a un servidor de la UPV perquè se’n puga demostrar l’autenticitat, i fa referència al fet que la UPV no pot garantir la identitat l’estudiant. La credencial no inclou ni el nombre d’hores del curs ni la llista d’unitats.

La generació de credencials implica un procés addicional que fa necessari tancar l’edició i recopilar totes les dades. Una vegada generades les credencials, s’envia un correu electrònic amb una enquesta de satisfacció i un enllaç de descàrrega de la credencial. Aquest procés sol tardar entre una setmana i 15 dies i s’inicia en tancar l’edició.


-